Ситопечат| ТампонОборудване | Бродерия|Топъл печат|Машини

 

Информация

 
:::

Текстилен печат

Ситопечатна форма

Графичен печат


Въпросите, които ще зададете на продавача на ситопечатно оборудване и отговорите които той е длъжен да ви даде.

Новини

 
:::

Машини за топъл/gold/ печат.

Ленти за конвейрни сушилни за директен ситопечат върху фанелки и трансферен печат.


Ръчен принтер с вакум и микрорегистрация с размер 50 х 70


Малкия ръчен принтер на Ситотехника е идеално решение за малкия бизнес.

 

Нов принтер с великолепни качества. За прецизна и висококачествена работа. Само за маниаци !!!

ГРАФИЧЕН ПЕЧАТ

  

Ситопечат върху разнообразни повърхности

 

Ситопечат -това не е каква да е техника на печат, а по-скоро съвкупност от технологии. Печатния процес се появява в зависимост от някаква приложна потребност - счита се че, ситопечата и съответната технология се е появила за да реши конкретен проблем на най-ниска цена. Разпространен е съвършено безпорядъчно в най-различни несходни отрасли, вследствие на което не е могъл да бъде индустриализиран. Ако преимуществото на ситопечата е възможноста да се прилага в различни отрасли, то слабата страна е че, във всяка ситопечатна фирма технологията се прилага субективно няма нито школи, нито учебници които биха могли да унифицират в някакъв образ всичко това, което всеки печатар трябва да знае. За повечето ситопечатари единствената възможност да научат нещо ново са публикациите на доставчиците на оборудване и материали и редки срещи по време на отраслеви изложби. Характерно е познаването единствено на технологии, свързани с присъствието в дадения регион на една или друга фирма доставчик. В действителност всеки се явява носител на собствените си привички в работата и рядко се стреми да ги промени, получавайки надеждни резултати с едни или други материали. Някои от типовете мастила или емулсии един ползвател превъзнася, а друг никак не харесва и бракува. Пример за хаотичното многообрази са източниците на светлина за експониране на шаблоните ще срещнем обикновени кварцови лампи с различна мощност, натриеви лампи, йодни лампи, ксенонови лампи, металохалогенни лампи, лампи с неактиничен неон, свърхактиничен неон и даже системи с пряко слънчево облъчване.


Малки устройства и държатели за рамки

Възможност за построяване на най-обикновени маси


Полу автоматични машини

За плосък/цилиндричен печат и специални задачи [Инфо]Ръчна машина

За плосък/обемен или цилиндричен печат[Инфо]
Тунелни сушилни

• Инфра червени с циркулция [Инфо]
• UV [Инфо]Ръчни специални съоръжения

За цилиндричен печат[Инфо]
Ракелно платно

За различни задачи

 


SitoTEHNIKA за информация и поръчки ни пишете или се обадете: ОФИС, СКЛАД и РАБОТИЛНИЦА: тел./факс 02/8477763, 1517 София, ул. Лепенец 25, мобилен тел. 0887/937559, карта на местоположението >>

| Изпратете ни email |


©АРТ-А -2002 phone 02/9830730, 087/937559, Sofia 1000, Car Samuil 103