Описание:
(1)Mesh Count(n):
Брой отвори на кв. инч или сантиметър.

(2)Mesh Opening:
Производно на отворите и диаметъра на нишката(D).
op(micron)=[25400/mesh count(pre/inch)]-D

(3)Open Area:
Производно на mesh opening и диаметъра на нишката(D).
OPA(%)=OP2 /(OP+D) 2

(4)Гъстота:
Средно аритметично на измерените данни. Дебелината се измерва с CHECK.LINE(Model:DCF-900).

(5)Tеоритично изразходване на мастило:
Производно на mesh opening, диаметър на нишката и гъстотата.
Vth(cm3 /m2 )=Thickness ЎБ OPA

(6)Тегло:
Данни получени от измерването с инструмент.